• 3
  • 5
  • 1
  • 7
  • 2
  • 6
  • 4

Položaj

Iz bilo kojeg smjera dolaska, potrebno je prvo doći u Donju Voću. Dalje se vozi cestom za Gornju Voću, nakon 800 metara skrenuti desno (putokaz Rakovnik). Voziti ravno glavnom cestom oko 2 km, te na petom odvojku skrenuti desno (imanje Bek - obor sa konjima). Nakon toga voziti uzbrdo 300 metara i vi ste u Gornjoj Voći 74A - kod kuće za odmor "Grga".